Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/vhosts/ratchaburi.orgfree.com/maincore.php on line 35

Free Web Hosting

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/vhosts/ratchaburi.orgfree.com/maincore.php on line 36

Free Web Hosting

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/vhosts/ratchaburi.orgfree.com/maincore.php on line 37

Free Web Hosting

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/vhosts/ratchaburi.orgfree.com/maincore.php on line 38

Free Web Hosting

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/vhosts/ratchaburi.orgfree.com/maincore.php on line 39

Free Web Hosting
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกราชบุรี - หลักฐานการสมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ ๑
เมนู
-> หน้าแรก
-> ธนาคารข้อสอบ
-> บทความสาระสำคัญ
-> ภาพกิจกรรม
-> หมวดหมู่ข่าว
-> ติดต่อ
-> คุณสมบัติของผู้สมัคร
-> หลักฐานการสมัคร
-> เกณฑ์การให้คะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
-> การตัดคะแนนความประพฤติ นศท.
-> สิทธิขณะเป็น นศท.
-> สิทธิเมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหาร
-> การขอเลื่อนยศ
-> การขอแต่งตั้งยศ
-> หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศของ นศท.
-> วินัยทหาร
กำลังออนไลน์
-> บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

-> สมาชิกออนไลน์: 0

-> สมาชิกทั้งหมด: 6
-> สมาชิกใหม่: Teacher03
ประวัติหน่วยฝึก

กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
หลักฐานการสมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ ๑

หลักฐานการสมัครเป็น นศท . ชั้นปีที่ 1

              1. ใบสมัคร ( ทบ . 349- 001) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว กรอกข้อความในช่องของผู้สมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา และบิดา - มารดา หรือผู้ปกครองลงนามรับรองและให้การยินยอมเรียบร้อย

              2. หนังสือเงื่อนไข ประกอบการสมัคร แ ละ หนังสือให้คำยินยอม ของผู้ปกครองซึ่งผู้ลงนามยินยอมจะต้องเป็นคน ๆ เดียวกันกับผู้ที่ลงนาม
ให้ความยินยอมในใบสมัคร

              3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้บริหารสถานศึกษา , ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้กำกับ -
นักศึกษาวิชาทหารให้เรียบร้อย

              4. หลักฐานการศึกษา รบ . 1ต . ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ โดย สำเนา จากต้นฉบับจริงของสถานศึกษา คิดคะแนนเฉลี่ยให้เรียบร้อย และ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและรับรองคะแนนเฉลี่ย โดยผู้บริหารสถานศึกษา , ผู้รับมอบอำนาจ หรือ นายทะเบียน เท่านั้นจึงถือว่าเป็นเอกสารถูกต้องสมบูรณ์

              5. ใบรับรองผลการตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ ออกให้โดยนายแพทย์ปริญญาผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน สาขาเวชกรรม จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่รัฐบาลรับรอง ประทับตราโรงพยาบาลและใช้แบบฟอร์มตรงตามที่กำหนด ให้จึงถือว่าเป็น
เอกสารที่ถูกต้องสมบูรณ์

              6. หนังสือสำคัญการขอผ่อนผัน กรณี ผู้สมัครขอผ่อนผันในปีการศึกษาที่ผ่านมา

              7. หนังสือสำคัญการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล กรณี ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานต่าง ๆ
ร่วมพูดคุย
ยังไม่มีใครคอมเมนท์.
แสดงความเห็น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.
คะแนน
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผบ.หน่วยฝึก

พ.ท.อนุมาศ พินิจชอบ

ผู้บังคับหน่วยฝึก นศท.จทบ.รบ.

ประวัติหน่วยฝึก
แสดงผลในเวลา: 3.89 วินาที 321,390 ผู้เยี่ยมชม